Exhibition of the works of the academic staff


We invite you to the exhibition of the academic staff of the Faculty of Architecture.  
Please click on the corresponding link to open the page of the author:

Doc dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
Dr hab. Wojciech Małolepszy
Dr hab. Błażej Ostoja-Lniski
Dr Piotr Pańkowski
Mgr Sztuki Grzegorz Strzelewicz